Om Oss

Pinsebevegelsen består av 336 lokale kirker, og mer enn 40 000 mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med ulik etnisk bakgrunn.

Både hvilke tilbud som gis, uttrykket i gudstjenester og samlinger, alderssammensetning og mer varierer fra kirke til kirke, og dette mangfoldet er et av kjennetegnene ved Pinsebevegelsen.

Pinsebevegelsen er representert over hele landet, og du kan finne en pinsekirke i nærheten av det stedet du bor på denne siden.

Hver enkelt pinsekirke er selvstendig, men har et organisert samarbeid i form av felles arrangementer, organisasjoner, råd og utvalg.

Les mer om Pinsebevegelsen i Norge på vår hjemmeside: pinsebevegelsen.no.